Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
24.79 MB
2011-09-09 15:26:13
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
267
4722
Rövid leírás | Teljes leírás (547.47 KB)

Nagyítani"*? 1904. Harmincegyedik évfolyam.-62. szám Csütörtök, augusztus 4.
HJ.UHKE-\'U.lft\'Wi
NbtrvId\'OK^ I^M Fülöp konyT-kMnk^*^1! Vítrühliá/*j)iiit»lji,
KIADÓHIVATAL
{tygytaflirl-ft H*chi>l Killíip k/«ij»> itntln •)<•»• U-n, Yjm>^ia/.|>iiluts
TdffoAi KMtimitflw\'m «■* WuuluiutfUI 103. UJA.
ZÁLÁ
Politikai lap.
Megjelenik hetenkint kétszer: .vasárnap és csfltftrtdkdn.
KLŰnZETÉSI ÁRAK
Egéss ém .. ... íi konnat Ktlavra ..... • • „ Negyedévre. . . . > 1 >
Egyes szia ára 20 fillér.
NjriltUr peiíimr* 48 fíllfr
Kéziratok a jserkesttétét dwérc latézeadék.
I -/t(5 Mm*
Pfkcn/lólin M(4l 1
Elfifiiriiíck rt hirdetések FbtM Cölöp kfisyrtoi itiififti MtaaNfc
Vízhiány.
At. n i ftaknthflgtróffl. amely hétfőn hajnalban pn-ztitott a TelekjrutoO. ak-ttrirtsslr~tPrar-«J»Vft- tételét annak-a ve-erdeiemnek, melynek várwnqka naip\' vízhiány miatt tulytonnsan ki vprlíve.
A TtOuky uii tűznél f.ohebct)en(il üli tak a tüaoltók. íifüma dühvel néztük a romboló elem rémea puijKti tamilósohmko-t*ft l&zéM\'el kénytelenek voltak\' on-
; a legk\'isebb izél óriási katasztrófát idé-j.\'zétt volna olő, mqrt. ez esetben iiiába-! való lett volna a.tűzoltóság önfeláldozó\' Tmunídai.igii. az pg2ü Teíeky-ut tnent-jjjőfcétlefittl elveri Hogy tehát A szomszédos épülőtök megmentettek, az főrészt! a azéV.sondnck köszönhető.
Ám nekünk nem szabad a természet l i segélyére számítanunk, hanem ké«zOI- j [hűnk kell arra, hogy szükség esetén saját, erőnkkel mentsük magunkat De
gedni b«i*y <gyih épület a miUik után | mindaddig. mig-Ftaflak bíbo>j—minden
—aamviidjflfl id.
beszéljünk. HaoQm vas más, könnyen keresztülvihető mód.
Ilyen pld. hogy több házban víztartályok állíttassanak fel. Mondjak most 10 drb. átlag egy-egy 1000 hl. ürtattal-uiű A tartályok folyton legyenek viszel tele. A váró? bordóival tele lebet bordani. Ezek a tartályok négy lábon oly magasan állanak, hogy a tűzoltóság bordóival alá lehessen állani. Az alul levó csapot megeresztik és a bordó 4—2 porc, alatt tele ^
tri«4rl»V li\'nUmmlrt. Mat ks*l mi. | lehel geadoekodm. b©fj a vi» meg
tehfttétlomtég^nok ]tl£bb tpr"ffl»ni oka: a vizliiány. Képzeljék el azt aki-; Aki azt hiszi, hogy a felallitandój nos Állapotot, mikor egy ház ég és az\'kftckntakkal *«>gitvi» leend, az nagyon) egén környéken ninoa viz a igy oltasra t csalódik. ügy jilrani; vele, mint hétfőn: mindaddig még csak gondolmiem lehet, | reggel\'a tüzoitók. Mikor legjobban kel-. míg n rn7nltn,(t^ hordói wg nem er-J inti vninaa ri^, á" kut nem adott töb-" kéznek. Ezekkel lenyargalnak az Erzsé-j bet. De moudjuk, hogy a tervbe vett1 bél-t^ii-iuttTöí; ott megtöltik és akkorfkutakban efagendó víz lesz,- mondjuk.t lépesben — mért hisz\' a telt hordóval I hogy nem fogy ki belőle. Tűzveszély j vágtatni ne a lehet — visszamennek a esetén akkur wem lesz elég a viz, mert tűzhöz. S «-z igy mogy folyton. A bordó iámét-caak messze eshetik a tűz a kut pontosan 30 percalntt telük mag, az\'tói és nkkor njrahordókban kell a vi-> ide-oda.-ixíeftete szintén\'30 perc ; tehát j zet hordani.
a tűzoltóság; minden órában kapott eey, Ez tehát nem megfelelő. Keresni j bordó vizet. Ez — a legnagyobb erőíe rkolí tehát, oly megoldást, amely min-j azt léssel — ca tk éppen abboz volt elég. >den kit megnyugtat, hogy a tűz nagyobb mérvbeni elmerje i Legjobb voln.i g, vízvezeték. De hát
bflzhfldjön. Később a tartályok azapori-
déaét meggátolhassák. Terméttetee,heg^ilyen nincs ós nem is lesz. Erről ne is
pisával elérhetjük, hogy tűzveszély esetén nem kell tehetetlenül nézni, miként lesz romín i és semmivé sok évi fáradozásunk gyűmOlcse.
A máártr"mód, mely a» Alföldön t«i_ használatban, az, hogy minden háztulajdonos köteleetetik, miszerint udvarié állandóan egy petroleumoa hordó vizet tartson készenlétben. ...