Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
35.5 MB
2018-04-27 18:14:58
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
74
1458
Rövid leírás | Teljes leírás (2.42 MB)

Zala 1950 176-202. szám augusztus

Zala III.

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja. 1945. okt. 2: Demokratikus politikai napilap, 1950. okt. 22: Az M[agyar] D[olgozók] P[ártja] Zalamegyei Pártbizottságának napilapja, 1956. jan. 1: A Magyar Dolgozók Pártja Zala megyei Bizottságának lapja.
Nagykanizsa, [1950. okt. 22: Zalaegerszeg.]
1945. ápr. 7. - 1956. okt. 28.
Megj. hetenként hatszor.
Szerk. Soltész Imre, 1945. ápr. 20: Bencze Jenő, 1949. jan. 4: Szántó Jenő, 1953. okt. 16: Vasvári Ferenc, [1954. aug. 10]: Benkő Károly, 1955. júl. 7: szerk. biz.
Kiadó: [1956. jan. 1]: A Magyar Dolgozók Pártja Zala megyei Bizottsága és a Megyei Tanács.
Nyomda: [1956. jan. 1]: Zala megyei. - 2 rétnagyság (50 cm magasságig)A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

\\
Augusztus 7—12-ig koreai hét (béke-műszak) lesz ipari üzemeinkben
Zalaszentgróti dolgozók mankalelajénlása a járási taoács megalakulására
VI. évfolyam 176
Km 50 fillér
1950. augusztus 1 kedd
Zala megye dolgozó parasztsága nagygyűléseken megfogadta:
Alkotmányunk ünnepére, augusztus 20-ra teljesiti a terménybegyüjtési tervet
Komárváros lelkesítő példája uj harcokra, uj győzelmekre serkenti Zala megye dolgozó pa- ri«ztsá?át. Nagy tisztesség, büszke becsület, hogy egy község már a múlt hét végén örmmel jelent- hcite \'népünk nagy tanítómesterének, a mi szeretett Rákosi elvtársunknak: eleget *ett népünk és hazánk iránti kötelezettségének és 100 százalékban teljesítette termény begyűjtési tervét. Komárváros az cl*ő- De a verseny megy tovább, melyik lesz a második, a harmadik, ki viszi hamarabb, ki ad többet az ez évi gazdag termésből!
Uj versenyre keltek megyénk községei, dolgozó parasztjai. „Vállaljuk, hogy Alkotmányunk
ünnepére...44 __ „Augusztus 15- re.. /“ — „Augusztus 10-re-. ,M — „100 százalékra44 ,„110, 120, 130
százalékra* teljesítjük kötelességünket." Vasárnap megyeszerte nagygyüléseken csatlakozott dolgozó parasztságunk ezekhez a nagy és nemes vállalásokhoz.
Becsehely dolgozó parasztsága kihívására:
uguszius 15-re 130 százalékra teljesíti a terménybegyűjtést
A szállítási szerződéskötési verseny győztes községe Becsehely, 14.5 vágón gabonára szerződött, hogy a géptől egyenest a szövetkezet magtárába viszi ezt a mennyiséget. Kissé vontatottan indult a cséplés. Két kisteljesítményű masinát kaptak. De a gépállomás segített rajtuk. iMost három gép dolgozik a községben. Lankadatlan erővel, megújuló lendülettel folytatja a falu népe a béke megvédéséért, a terménybetakarításért vívott harcot, a dönti győzelemért.
Különösen, amióta Pacsa község versenykihívását megkapták, olyan a párszervezet, meg a földmüveszövetkezet irodája, mint valami főhadiszállás. Nem különb a községháza sem. A Párt népnevelői feltérképezték a községet. Sorra járják a dolgozó parasztcsaládokat. Magyarázzák a gyors begyűjtés fontosságát.
A győzelem szemzője:
A Pár!
Jelentéseket hoznak Kovács elvtársnak, a párttitkárnak, pia jd újból szétszélednek a szélrózsa minden irányában.
¦ Kovács elvtárs pedig többszőr is naponta ellátogat a cséplőgépekhez, rendesen megy-e a munka. Érdeklődik a cséplőmunkások között, nincs-e valami hiányuk, milyen az élelmezés, aztán elbeszélget, mint népnevelő a csépeltető dolgozó parasztokkal is. Még arra is figyelmes, hogy a három cséplőszekrényen minden nap vezetik-e, mennyit teljesített az cíyik is, másik is az elmúlt napon. Melyik gazda mennyit adott be a szövetkezetbe. Egyszóval tervszerűen megy-e a munka.
A vasárnapi nagygyűlésen *öybesereglett a falu apraja, nagyja. Magukévá tették Szegvár versenykihívását és válaszoltak Pacsa dolgozó parasztjainak versenykihívására.
Augusztus 6-ra elcsépelfink!
— Alkotmányunk egy észtén- (Jós évfordulóját úgy ünnep...