Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.14 MB
2018-09-28 13:38:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
88
589
Rövid leírás | Teljes leírás (146.68 KB)

A nagykanizsai államilag segélyezett községi
Polgári Fiú- és Leányiskola
huszonhetedik értesítője az 1898-99. tanévről.
Szerkesztette: Dr. Bartha Gyula igazgató.
Nagy-Kanizsa, 1899.
Nyomtatott Weiss L. és F. Könyvnyomdájában.
35351

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSAI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT KÖZSÉGI
POLGÁRI FIÚ- ÉS LEÁNYISKOLA
HUSZONHETEDIK
ERTESITOJE
AZ
1898—99. TANÉVRŐL.
\' / f/ ^
SZERKESZTETTE:
DR- BARTHA GYULA
IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA, 1899. NYOMATOTT WEISS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
3/Í351
[REVJ8]
A
NAGYKANIZSAI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT KÖZSÉGI
POLGÁRI FII)- ÉS LEÁNYISKOLA
HUSZONHETEDIK
ERTESITOJE
AZ
1898—99. TANÉVRŐL.
SZERKESZTETTE:
BARTHA GYULA
IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA, 1899.
NYOMATOTT WEISS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
^^mm
[KEV_98
»SV 2010
I.
Visszapillantás az 1898—99. iskolai évre.
) olgári fiúiskolánk fennállásának 27-ik, leányiskolánk fennállásának 8-ik éve záródik a muló iskolai évvel, a melynek általános áttekintése több szomorú, mint örvendetes eseményt, több viszontagságot, mint előre baladást tár a szemlélő elé. Gyászszal, országra szóló nemzeti sötét gyászszal kezdődött az iskolai év, melyet nemzetünk védőangyalának, dicsőemlékezetü Erzsébet királynénknak szeptember 10-én történt megrendítő tragikus halála borított az egész magyar hazára. És alig hogy megdicsőült Nagyasszonyunkat. elsirattuk, alig hogy a nemzeti gyászt jelentő fekete zászlót iskola-épületünk ormáról bevontuk, nemsokára ismét ki kellett azt tiiz-nünk, liogy a nemzeti gyász helyett fiúiskolánk gyászát hirdesse; Rozgonyi Lajos, fiúiskolánknak közel 25 éven át rendes tanára, életének 58-ik, tanitói működésének 38-ik évében, meghalt január 20-án. A súlyos betegség hirtelen támadta meg már szeptember elején s erős szervezetét 4 hónap alatt teljesen megtörve, sirba döntötte. Temetése január 22-én kartársai s a tanuló ifjúság fájdalmának kegyeletes nyilvánulásaival s a közönség nagy részvétével ment végbe, úgyszintén a következő napon tartott requiem is. Elhunyt kartársunk, pihend békében a tanitói rögös pályán töltött 38 év fáradalmait; emléked élni fog azok szivében, a kiket a társadalom hasznos polgáraivá neveltél!
Rozgonyi Lajos betegsége, mely már a tanév elején kezdődött s szeptember végéig annyira sulyosodott., hogy magát szabadságoltatni kellett, — nem csekély hátramaradást okozott a tanításban, mert helyettesítéséről csak hiányosan gondoskodhatott a tantestület, és mert a halála folytán megüresedett állást a Nm. vallás- és közokt. minisztérium okle-leveles pályázó hiányában be nem tölthetvén, e hiányos helyettesítésnek a tanév végéig kellett tartani.
A leányiskolában némileg kedvezőbbek voltak a viszonyok, bár itt is hátrányosan nehezedett a tanításra a rajztanárnak egész éven át tartó betegeskedése, mely azonban csak február közepétől kezdve vált súlyosabb:!, ugy hogy májusig magát szabadságoltatnia kellett. A betegségen kívül azonban más bajok is zsibbasztották az iskola munkálkodását. A tanév elején nem csekély nehézséget okozott mindkét iskolában az
_ 4 —
I. osztály zsúfoltsága, melyen a leányiskolában ugyan segítve lett az osztály párhuzamosításával, de a fiúiskola I. osztályában 68 tanulót egy tanteremben kellett összezsúfolni egész éven át. Az apróbb bajokról és mizériákról, melyek elhárítása azonban némi küzdelemmel sikerült, nem is szólva, még csak azt említjük meg, a mi egyedüli szerencsénk volt a bajok között, hogy t. i. a tanító-személyzet nagy többsége az egész téli időszak alatt uralkodott általános rossz egészségi viszonyok közt is meg lett kímélve a komolyabb és hosszabb tartamú betegségtől s ép erőben és egészségben maradva, meg bírt küzdeni a nehéz körülmé...