Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.34 MB
2018-09-28 13:55:19
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
100
593
Rövid leírás | Teljes leírás (136.88 KB)

A nagykanizsai államilag segélyezett községi
Polgári Fiú- és Leányiskola
huszonnyolczadik értesítője az 1899-1900. tanévről.
Szerkesztette: Dr. Bartha Gyula igazgató.
Nagy-Kanizsa, 1900.
Nyomtatott Weiss L. és F. Könyvnyomdájában.
39555

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

f""* a r* r\\ r
Efl 25
A
NAGYKANIZSAI
ÁLLAMILAfl SE9ÉLTEZETT KÖZSÉGI
POLGÁRI Fit- ÉS LEÁNYISKOLA
HUSZONNYOLCZADIK
értesítője
AZ
1899—1900. TANÉVRŐL.
SZERKESZTETTE :
DR BARTHA GYULA
IGAZGATÓ.
---
NAGY-KANIZSA, 1900.
NYOMATOTT WEISS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
39555
98
MAG" Y AKiVT\' EM ÜA; KÖNYV TA UA. ;
NAGYKANIZSAI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT KÖZSÉGI
POLGÁRI FIÚ- ÉS LEÁNYISKOLA
HUSZONNYOLCZADIK
ertesitoje
AZ
1899—1900. TANÉVRŐL.
SZERKESZTETTE :
DR BARTHA GYULA

NAGY-KANIZSA, 1900.
NYOMATOTT WEISS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
89555
2010
TARTALOM.
Oldal
I. Visszapillantás az 1899—1900. tanévre........3
II. A helyi iskolafelügyelet..............8
III. A tanári testület és munkabeosztása a fiúiskolában .... 9
IV. A tanári testület és munkabeosztása a leányiskolában ... 10
V. Az elvégzett tananyag, tankönyvek, tanárok.......11
VI. A tanulók érdemsorozata az 1899—1900. tanévről .... 33
VII. Statisztikai kimutatás a fiúiskola tanulóinak létszámáról az
1899—1900. tanévben ......... ... 47
VIII. Statisztikai kimutatás a leányiskola tanulóinak létszámáról
az 1899—1900. tanévben . . ..........49
IX. A tanulmányi eredmény áttekintése a fiúiskolában 1899—1900-ban 51
X. A tanulmányi eredmény áttekintése a leányiskolában .... 52
XI. Jelentés az intézeti tornaversenyről..........53
XII. Jótékonyság, jutalmazások.............54
XIII. Értesítés a jövő iskolai év megkezdéséről........55
n
ÍMA.&Y.AIÍÍ\'VDS?^ ! KÖNYVTÁRA j
■ ii■in.i._■ .in.,, „,.............. ¡1 —£
M T* M f FÁRÁÖól
át. i. ...JeÚ íftü
I.
Visszapillantás az 1899—1900. iskolai évre.
olgári fiúiskolánk 28-ik, leányiskolánk pedig még csak 9-ik életévét tölti be a letűnő iskolai évvel, melyhez hasonló szomorú, viszontagságos és sivár évet a multakban nem találunk. Ugy a fiú-, mint a leányiskolának kijutott a gyászból, a betegségekből, s ezek folytán mind a két iskola benső életműködésében nem csekély zavarok és hiányosságok állottak elő, melyek normális munkásságának menetét hosszabb ideig késleltették. Már a legeleje is rosszul kezdődött az iskolai évnek: az intézet igazgatója a nyári szünidőben kapott komolyabb természetű betegsége miatt, orvosi rendeletre, kénytelenitve volt gyógyulás és üdülés végett délvidékre menni 6 heti szabadsággal és igy akadályozva volt a tanév elején végzendő fontos teendőinek teljesitésében. Szerencse volt az intézetre, hogy a községi iskolaszék az igazgató helyettesévé Waligurszky Antal rendes tanárt rendelte, a ki a két iskola sokféle és nagy körültekintést igénylő ügyeit oly lelkiismeretes gonddal, pontossággal és mindenre kiterjedő figyelemmel vezette, hogy nem mulaszthatom el nevezett kartársamnak odaadó buzgalommal végzett helyettesítésemért e helyen is legmelegebb köszönetet mondani, nem csupán a magam, hanem az intézet nevében is. Hasonló köszönet illeti meg az egész tantestületet is, mely az intézet ügyeit az igazgató távollétében szivén viselte.
Időrendben véve az eseményeket, elébb kell vala említenem, hogy a leányiskola rajztanárát — Papp Milclóst — súlyosbodó betegsége miatt, indokolt kérelmére az iskolaszék még a mult tanév végén szabadságolta erre a tanévre és állásának helyettes tanitó által leendő betöltése végett pályázatot hirdetett. Ám a szab...