Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.7 MB
2018-09-28 15:05:30
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
84
545
Rövid leírás | Teljes leírás (101.3 KB)

A nagykanizsai M. Kir. Állami
Polgári Fiú- és Leányiskola
harminczegyedik értesítője az 1902-1903. tanévről.
Szerkesztette: Dr. Bartha Gyula igazgató.
Nagy-Kanizsa, 1903.
Nyomtatott Weiss L. és F. Könyvnyomdájában.
52508

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A
NAGYKANIZSAI
m. kir. állami
POLGÁRI FIÚ- ÉS LEÁNYISKOLA
HARMINCZEGYEDIK
ERTESITOJE
az
1902—1903. TANÉVRŐL.
szerkesztette:
DR= BARTHA GYULA
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1903.
NYOMATOTT WEISS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
52508
[RËV~98
——■■•■,— \' \' --------— —---
/• ; •••
ÍS. • : \' ■ •
NAGYKANIZSAI
M. KIR. ÁLLAMI
POLGÁRI FIÚ- ÉS LEÁNYISKOLA
HARMINCZEGYEDIK
ERTESITOJE
AZ
1902-1903. TANÉVRŐL.
szerkesztette:
DR: BARTHA GYULA
r-4-
NAGYKANIZSA, 1903.
NYOMATOTT WEISS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
52508
[MevWJ
REV2010
TARTALOM.
Oldal
I. Visszapillantás az 1902—1903. iskolai év lefolyására ... 3
II. A nagykanizsai m. kir. állami polgári iskolák gondnoksága . 10
III. A fiúiskola tantestülete és ennek munkabeosztása .... 11
IV. A leányiskola tantestülete és ennek munkabeosztása ... 12 V. Tanterv, végzett tananyag, használt tankönyvek..........13
VI. A rendes tanulók érdemsorozata az 1902—1903. tanévről . 14
VII. Kimutatás a fiúiskolában magánvizsgálatot tett tanulókról . 26
VIII. Kimutatás a leányiskolában magánvizsgálatot tett tanulókról 27
IX. Statisztikai kimutatás a fiúiskolái tanulók létszámáról . . 28
X. Statisztikai kimutatás a leányiskolái tanulók létszámáról . . 30 XI. A tanulásbeli eredmény kimutatása a fiúiskolában .... 32
XII. A tanulásbeli eredmény kimutatása a leányiskolában ... 33
XIII. Jelentés a fiúiskolái önképzőkör ez évi működéséről ... 34
XIV. Jótékonyság, ösztöndijak, jutalmak....................36
XV. A jövő tanévben használandó tankönyvek jegyzéke .... 37
XVI. Értesítés a jövő tanév megkezdéséről................41
I.
Visszapillantás az 1902—3. iskolai év lefolyására.
lefolyt iskolai évet, mely polgári fiúiskolánk fennállásának Sírik, leányiskolánk fennállásának pedig 12-ik évét zárja be, semmi különösen nevezetes esemény nem teszi emlékezetessé iskoláink történetében. Egyhangú folyását alig teszi változatossá egy-egy hullám, mely időközönként a felszínen megjelen. Haladást, emelkedést, elébbre jutást nem igen vesz észre a vizsgálódó szem, de hátrálást, sülyedést sem, ugy hogy csak az idő folyásáról, a megszokott jelenségek szakaszos ismétlődéséről tűnik fel, hogy újból az iskolai év végére jutottunk. Mégis ezt az évet a sors kedvezőbbre fordulásának, az intézetünk felett 5 év óta tartott ború oszlásának első jeléül kell üdvözölnünk, mert megkimélte tantestületeinket a halál látogatásától, mely az utóbbi 5 év alatt évenként egész pontosan beköszöntve, fiúiskolánk tantestületének 4, leányiskolánk tantestületének 1 tagját szólította el pályájáról. Ez az év megszakította a tanintézeteinkre gyászthozó évek sorát és a haragos sors egyidőre kiengesztelődve, a fiúiskola tantestületében az u. n. „régi gárda" utolsó tagjának kegyes volt megengedni, hogy testi-lelki épségben menekülhessen és vonulhasson félre működése borús színteréről szeretteinek derültebb légkörébe. Hoffmann Mór kartársunk, polgári fiúiskolánknál 27 év óta működő, igazgatói czimmel felruházott rendes tanár a mult iskolai év végén, 38 évi tanitói működés után saját kérelmére nyugalomba helyeztetvén, megvált ez iskolától s vele a régi gárda 7-ik és utolsó tagja is távozott körünkből. Az ő távozása habár gyászt nem is, de veszteséget jelent intézetünkre nézve, mert ő úgyis mint kartárs, úgyis mint tanító, egyike volt azoknak, a kiknek szánd...