Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
41.26 MB
2018-04-27 17:51:42
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
67
320
Rövid leírás | Teljes leírás (2.22 MB)

Zala 1950 027-050. szám február


Zala III.

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja. 1945. okt. 2: Demokratikus politikai napilap, 1950. okt. 22: Az M[agyar] D[olgozók] P[ártja] Zalamegyei Pártbizottságának napilapja, 1956. jan. 1: A Magyar Dolgozók Pártja Zala megyei Bizottságának lapja.
Nagykanizsa, [1950. okt. 22: Zalaegerszeg.]
1945. ápr. 7. - 1956. okt. 28.
Megj. hetenként hatszor.
Szerk. Soltész Imre, 1945. ápr. 20: Bencze Jenő, 1949. jan. 4: Szántó Jenő, 1953. okt. 16: Vasvári Ferenc, [1954. aug. 10]: Benkő Károly, 1955. júl. 7: szerk. biz.
Kiadó: [1956. jan. 1]: A Magyar Dolgozók Pártja Zala megyei Bizottsága és a Megyei Tanács.
Nyomda: [1956. jan. 1]: Zala megyei. - 2 rétnagyság (50 cm magasságig)A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

/V-\'
",
i- évf-lyam 27. szám.
SEPKÖZTARS4 SÁG UNK
Ara 50 fillér
üípneffl/fk fiSfjeTem!
Fébruár 2-án #ate 6 óra 5 perckor kőzvefttt a rádió a Népnevelők 20 percét. A rábakovácaí termelöcéoport párttitkára tart előadást arról, hogyan Járult hozzá a népnevelők Jó munkája a termelőceoport megerősödéséhez.
.Minden népnevelőcsoport szervezze mee a \\épnevelők 20 perce ineftliallgatisát
1950. február 1. szeroa
Négy crctcndejo. hogy a magyar nép a királvtalan királyság szégyenletes, a dolgozó nép vérén összetákolt, a Vörös Hadsereg csapásai alatt végég széthullott államformáját ‘"elcserélte a köztársaság államformájával. Négy esztendő csak. de eredményekben mérhetetlen gazdag, diadalmas, győzelmes ez a négy esztendő.
A dicsőséges tettek, a hősi , cselekedetek jelzik a fiatal •magyar .népköztársaság útját. 1946 február 1-én, a köztársaság születésének napján a dicsőséges Szovjet Hadsereg által fclszabaditott Magyarország még a harc kezdetén volt. Harcot vívott az újjáépítés győzelméért. Harcot vivőt t a szabadság, függetlenség meg- :-zilárditásáért. Ma már élvezzük e harcok eredményeit, a győzelmeket. amelyeket a kommunisták vezetésével a dolgozó nép hősi munkával a boldog jövőért végigharcolt.
Akkor, a harc közben láttuk-e a fejlődésért vívott harc lényegét? Meg kell mondani őszintén, csak kevesek látták. Csak azok látták, akik élére álltak a harcnak Rákosi elvtárs vezetésével.
A Magyar Kommunista Párt szervezte a felszabadulás pillanatától kezdve a magyar nép jobb jövőjéért folyó harcot. A Magyar Kommunista Párt vállalta a népszerűtlen feladatokat. vállalta a szinte leküzd- hetetlennek látszó harcot az újjáépítésért. Vállalta, a győzelem biztos tudatában. A harcban nem volt egyedül. Mellette volt a felszabadító Szovjetunió, aki első pillanattól kezdve segítette barátként a dogozó magyar népet a fel- emelkedés úján. Négy évvel ezelőtt nem voltak kimagasló eredményeink, nem beszélhettünk népköztársaságról, nem beszélhettünk a dolgozó nép szilárd hatalmáról, a széttép- hetetlen munkás-paraszt szövetségről, a szocialista termelésről.
A harc első kimagasló eredménye a köztársaság megszületése volt. A köztársaság volt az első mérföldkő, az első n«*gy eredménye a harcnak, amelyet az újjáépítésért, asza- kfdság megtartásáért, azért vívtunk, hogy a felszabadító szovjet Hadsereg adta szabad- énR. a munkáság, a dolgozó parasztság, a haladó értelmi* seg szabadsága legyen, a dol- .s\'jzok, az építők szabadsága maradjon. Az első nagy győ- zelme volt a köztársaság ki- Kiaitasa a fiatal magyar de* mokráciának. Győzelem, amely a Habsburg-uralom utolsó jelképének. az üres. korhadt trónnak, a feudalista Magyar- ország ékes kifejezőjének szét- jelentette. A népelnyo- államformáját számolta fel dolgozó népünk a köztársaság törvénybeiktatásával.
../sy fejlődött a mi demokráciánk, amely a fasizmus meg- aernmintésének. a nemzeti ftlg getlens«g kivívásénak, » pot-
S^tudeTkratiku^ feladatok
Sülire ,vé«reN\'á«nÍk...