Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
38.45 MB
2018-04-27 17:58:01
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
74
573
Rövid leírás | Teljes leírás (2.18 MB)

Zala 1950 077-100. szám április

Zala III.

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja. 1945. okt. 2: Demokratikus politikai napilap, 1950. okt. 22: Az M[agyar] D[olgozók] P[ártja] Zalamegyei Pártbizottságának napilapja, 1956. jan. 1: A Magyar Dolgozók Pártja Zala megyei Bizottságának lapja.
Nagykanizsa, [1950. okt. 22: Zalaegerszeg.]
1945. ápr. 7. - 1956. okt. 28.
Megj. hetenként hatszor.
Szerk. Soltész Imre, 1945. ápr. 20: Bencze Jenő, 1949. jan. 4: Szántó Jenő, 1953. okt. 16: Vasvári Ferenc, [1954. aug. 10]: Benkő Károly, 1955. júl. 7: szerk. biz.
Kiadó: [1956. jan. 1]: A Magyar Dolgozók Pártja Zala megyei Bizottsága és a Megyei Tanács.
Nyomda: [1956. jan. 1]: Zala megyei. - 2 rétnagyság (50 cm magasságig)A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Ml- éyfolysm 77. szám.
Ara 50 fillér
Éljenek a béke, a nemxeti függetlenség,
a szoelallxmusélharcosai,
a testvéri kommunista pártok t
1950, április 1. szombat
Felszabadult
Országszerte hatalmas lelke- \'déssel készülnek a dolgozók ¦>rilis méltó mcgünnep *re. Ezen a napon vásottá ilőra a dicsőséges Szovjet íadsereg azt a harcot, amelyet ,848-ban Táncsics, Petőfi és a ű&bi 48 as hősök elindítottak. Ez az ország a kommunisták helyes vezetése mellett a dolgozó parasztsággal szövetséges cunkásoszüly kezébe került.
És ma, amikor felszabadulásunk ötödik évfordulójának közvetlen küszöbén szabadságunk munkával és lelkesedéssel történő megölésére készü*. lünk mi, Zala megye munkás, paraszt és értelmiségi fiataljai, vessünk egy pillantást az elmúlt időkre.
Dolgozó fiatalságunk az elmúlt rendszerben lenézett és kivetett tagja volt a társadalomnak. Olyan ifjúságot, neveltek az urak maguknak, kik talpnyalói és hűséges kiszolgálói voltak az 6 népelnyomó rendszerüknek. Olyan fiatalságot, hogy ágyuiölteléknek legyen csak jó! Ha valamelyik ifjú ennék mégis ellenállt, jaj volt annak. Nyomába szegült a csendőr. Mindez velünk \'történt-. Emlékezünk ezekre a szomorú. gyűlöletes időkre.
Felszabadult ifjúságunk! A dicsőséges Szovjet Hadsereg szétzúzta a fasizmus által, kezűnkre vert bilincseket. Ma minden győzelmünk szervezője, a Párt útmutatása mellett büszkén építjük tovább jövőnket. Munkás, paraszt és értelmiségi legjobbjainkat ott találjuk- politikai és gazdasági életünk irányitó szerveiben. Tárva- nyitva előttünk minden érvényesülés kapuja. Zsuppán József zalaegerszegi kőműves ifjúmunkás például többszáz za* la megyei ifjúmunkás társával együtt a néphadsereg tisztje lesz! Czibor Géza és több dolgozó parasztifju vármegyei jegyző vagy más felelősségteljes politikai, gazdasági beosztást nyert. És rögtön tegyük hozzá: derekasan megállják helyüket. Megváltozott az élele a mesterek által lenézett, ütött- , vert „inasának is. Pártunk javaslatára demokratikus kor-
ifjúságunk
mányzatunk lehetővé lette, togy előbb, idő előtt jó szakmunkásokká váljanak.
Mi fiatalok végtelen őrömmel tekintünk április 4 elé azért is, mert ez hozta meg számunkra a tanulás lehetőségét is. Hatalmas épitőmunka áll előttünk, ötéves tervünk többszázezer szakmunkást és értelmiségi dolgozó béállitását követeli meg. Munkás és parasztfiatalok ránk vár a feladat, hogy ezt a szükségletet ki is elégitsük. És az eddigi eredmény a biztosíték, hogy számíthat ránk Pártunk, dolgozó népünk. Most az egységes ifjúsági szövetség megalakulásának küszöbén merítünk április 4-nek mélységes tartalmából. hogy újabb győzelmek felé vigyük országunk ügyét.
Pártunk és a- Szovjetunió iránti ragaszkodásunkat mutatják azok az eredmények, melyeket a nagy nap tiszteletére a munkafelajánlások teljesítése terén elértünk. Ifjúmunkásaink 85 százaléka tett egyéni-, brigád-munka felajánlást április
4-re. Ipari tanulóink tanulmányi versennyel készülnek az őrök szovjet-magyar barátság megpe...