Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
42.25 MB
2018-04-27 18:02:30
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
65
418
Rövid leírás | Teljes leírás (2.31 MB)

Zala 1950 125-149. szám június

Zala III.

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja. 1945. okt. 2: Demokratikus politikai napilap, 1950. okt. 22: Az M[agyar] D[olgozók] P[ártja] Zalamegyei Pártbizottságának napilapja, 1956. jan. 1: A Magyar Dolgozók Pártja Zala megyei Bizottságának lapja.
Nagykanizsa, [1950. okt. 22: Zalaegerszeg.]
1945. ápr. 7. - 1956. okt. 28.
Megj. hetenként hatszor.
Szerk. Soltész Imre, 1945. ápr. 20: Bencze Jenő, 1949. jan. 4: Szántó Jenő, 1953. okt. 16: Vasvári Ferenc, [1954. aug. 10]: Benkő Károly, 1955. júl. 7: szerk. biz.
Kiadó: [1956. jan. 1]: A Magyar Dolgozók Pártja Zala megyei Bizottsága és a Megyei Tanács.
Nyomda: [1956. jan. 1]: Zala megyei. - 2 rétnagyság (50 cm magasságig)A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

VI. évfolyam szám.
tfra 50 fillér
Rendelet a mezőgazdasági termelés kimagasló munkateljesítményeinek jutalmazásáról
Kél- uj tüdőgondozót- avattak Zala megyében
1950. junius 1. csütörtök
DOLGOZÓ PARASZTSÁGUNK uj iEladaTOK ELŐTT
a zalai löldckcn érik mar «
jövoévl kei Mr.Kalászba szók kentek a gabonák. A kalászok lelnek c* á szárok egyre melyebben hoiljik fejüket a lold íclc. Állami* gazdaságaink, tér- ciclőcsoportjaink dolgozói,
egyénileg dolgozó parasztságunk bizalommal szemléli határt, a földet, ami most készül fizetni a sok munkáért. A fizetség nem lesz kicsi. A falvak dolgozói demokráciánk
legbőségesebb aratására készülnek. Akárhány dolgozó paraszt áradozva mondja, hogy hosszú évek óta nem volt kilátása ilyen termésre. A hiva fcalos termésbecslések is _ erl[ől .tanúskodnak: ha tovább isjo.l dolgozunk, ha éberek leszünk, zz utóbbi évek legdusabb termését takarítjuk be idén.
Ma már az aratás, cséplés és 2 tcrménybegyüjtés sikeres lebonyolítása elsővonalbeli kérdéssé nyomult előre. Népköz- társaságunk minisztertanácsá- rak határozata figyelmeztetett arra, milyen fontos mindhárom K\'lzdat pontos elvégzése: „Ennek a munkának időben való jó elvégzése jelenti dolgozó népünk kenyerének biztosítását cgSféves tervünknek a mezőgazdaságban első évi teljeriti- . »ti," Az idei aratás, az idei csépié? és az idei terménybe- tyiijtés tehát már több egyszerű mezőgazdasági munkánál. De nem i* lehet csak Így kifejezni. Lzck a munkák ma már harci {viadal nőttek é* dolgozó népünk újabb hatalma* győzelmét jelentik. Mert minden mázsa gabona, amivel több gyűlik be idén a magárakba, cjycgy pörölycsapás az ellen- hétre, amely — mint az előző ivekben is — ezúttal is megpróbált a dolgozók kenyerére törni. A vetésterv szabotálása, a növényápolási munkák tuda tos végre nem hajtása ilyen kísérlet volt. A több gabona, nagyobb iermés győzelem nekünk, a dolgozó népnek — és újabb vereség ellenségeinknek,
A bőséges gabonatermés biztos tudata fokozott feladatokat jelent a munka mindhárom szakaszában és ezen túlmenően nagyobb szervezettséget is kíván, mint • az előző években. Ezért szükséges, hogy a helyi DéFOSz-szervezetek már időben gondoskodjanak arról, hegy az aratás idejére ne legyen hiány arai ómunkásokban. Ezért szükséges, hogy már Jó- előre előkészítsék Na cséplőgépeket és a cséplést az aratás után -minél előbb megkezdjék.
Es ezért szükséges az is, hogy a iőldmüvesszövetkezetek már most kezdjék meg magtáraik rendbehozását. Az elmúlt évben sok- baj volt a magtárakkal. Volt . olyan, amelyik nem készült cl időben, volt olyan, amelyik túlságosan nedves volt, akadt olyan, ahol sok féreg volt és nem fertőtlenítettek rendesen. Mindezeket a hli-. ryoaaágokat már most fel kell fixámolni és biztosítani kell, hogy ötéves tervünk első termén# megfelelő magtárakba kerüljön,
A betakarítási gondok között sem szabad azonban mcgfclcd kezni egy pillanatra sem arról, hegy az ellenség most is fülel, kémlel és lesi az alkalmat, ml kor támadhat ismét a dolgozókra....