Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
34.73 MB
2018-04-27 18:05:15
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
60
336
Rövid leírás | Teljes leírás (2.38 MB)

Zala 1950 150-175. szám július

Zala III.

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja. 1945. okt. 2: Demokratikus politikai napilap, 1950. okt. 22: Az M[agyar] D[olgozók] P[ártja] Zalamegyei Pártbizottságának napilapja, 1956. jan. 1: A Magyar Dolgozók Pártja Zala megyei Bizottságának lapja.
Nagykanizsa, [1950. okt. 22: Zalaegerszeg.]
1945. ápr. 7. - 1956. okt. 28.
Megj. hetenként hatszor.
Szerk. Soltész Imre, 1945. ápr. 20: Bencze Jenő, 1949. jan. 4: Szántó Jenő, 1953. okt. 16: Vasvári Ferenc, [1954. aug. 10]: Benkő Károly, 1955. júl. 7: szerk. biz.
Kiadó: [1956. jan. 1]: A Magyar Dolgozók Pártja Zala megyei Bizottsága és a Megyei Tanács.
Nyomda: [1956. jan. 1]: Zala megyei. - 2 rétnagyság (50 cm magasságig)A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

évfolyam
^2931
A megye etsS terménybeadőja a letenyei „Vörös
Tömegmozgalommá válik Zalában a szállítási szerződéskötés
Verseny indult
„A megye legjobb aratóbrigádja" címért
Ara 50 fillér
1950, /alias 1, szombat
TÁVOLKELETEN _
továbbszakad a lánc
\\ „huleoháboruTnem bír- tVk tovább idegekkel az imperialisták. Miután több hónapon keresztül 500 főnyi _ amerikai katonai misszió előkészítette, biztatta és támogatta, Li-Szin- Mau. az amerikai haláljp’áro- sokTdcl koreai bábja június 19 én -úrró háborúr* szólított fd a demokratikus Eszak-Ko- rea ellen. \'Az „izzó háborúra* alapos okai vannak az imperialistáknak: valóban cg a
talaj a lábuk alatt a leten.A koreai nép szabadságharcának fegyveres szakasza alig egy hete tart. de a hadüzenet nélküli imperialista orvtámadók már véres fejjel vonulnak vissza. Az északkoreai néphadsereg csapatai a lakosság ujjongása közepette felszabadították az ország fővárosát, Szöult és ‘ győzedelmesen tovább nyomulnak előre. Hogy a gaz támadás ki- agyaiéi Washingtonban ölnek és a koreai népet véres játék; szerül akarják felhasználni bűnös céljaik érdekében, azt nemcsak a Dél-Koreában tartózkodó amerikai katonatisztek ottléte bizonyítja, hanem Truman elnök: néhány nappal ezelőtt nyilvánosságra hozott nyilatkozata^ valamint . az; A mesterkedés, hogy a Biztonsági Tanács imperialista klikkjével minden jogalapot nélkülöző „határozatot* hozattak. Nehezen értik meg im- perialistáéknál, hogy a népek szabadságát nem a Fehér bán döntik el.Se nem olyan papiros-döntéssel, a
Szovjetunió és a Népköztársaság
képviselőjének jelenléte nélkül, de a tang^Jelikk bevonásával nak. A béke sokszájmillió hive önmaga érdekeire hallgat s ezért támogatja süvvel-lélek- kél a szabadságérj küzdő koreai népet, amely az imperialisták és lakájaik «llen küzdve súlyos csapást mér a háború erőire. j
A béketábor i)apról-napra való erősödése, a I Szovjetunió és a népi demokrAcjúk gazdasági és politikai ! sikerei, az imperialista orsiúgok és a gyarmati népek jegyre fokozódó harci öntuiata — min- denekfelett ’ez tefczi idegessé az imperialistákát. Számukra csökken a remény, hogy- az imperialista anyaországok súlyos válságát mts népek nyakába varrják. P z USA kormánykörei hórapok óta a Kuomintang-ren Iszer bukásának okai felett vitatkoznak.s közben egymás túllicitálva újabb gálád terveket készítenek __ ingatag\' rendszerük megszilárdítása érdekében. A két nagy amerikai párt, a • köztársaságiak*] és „demokraták*, egymást ololják a kínai kudarcért — mert közeleg a szenátusi választások ideje. Egyetértenek azonban abban, n°gy.a kátyúba Ikerült Csansr- Kai-Seket ujaíb százmillió dollárral támogassák s egyaránt nem tudnak belenyugodni, hogy e történelmet mégsem a dollárok, hanem a csinálják. John Foster Dullés, a hírhedt háboríts gyújtogató, az ÚSA-killügyml- nisztérium főtanácsadója, közelmúltban könyvet irt vagy háboruu cimineh Azt
ajánlja ebben ez a mindenre elszánt gonosztevő hogy a terjeszkedési politika kínai csődjét Ázs...