Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
40.58 MB
2018-04-27 18:17:46
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
45
474
Rövid leírás | Teljes leírás (2.34 MB)

Zala 1950 203-228. szám szeptember

Zala III.

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja. 1945. okt. 2: Demokratikus politikai napilap, 1950. okt. 22: Az M[agyar] D[olgozók] P[ártja] Zalamegyei Pártbizottságának napilapja, 1956. jan. 1: A Magyar Dolgozók Pártja Zala megyei Bizottságának lapja.
Nagykanizsa, [1950. okt. 22: Zalaegerszeg.]
1945. ápr. 7. - 1956. okt. 28.
Megj. hetenként hatszor.
Szerk. Soltész Imre, 1945. ápr. 20: Bencze Jenő, 1949. jan. 4: Szántó Jenő, 1953. okt. 16: Vasvári Ferenc, [1954. aug. 10]: Benkő Károly, 1955. júl. 7: szerk. biz.
Kiadó: [1956. jan. 1]: A Magyar Dolgozók Pártja Zala megyei Bizottsága és a Megyei Tanács.
Nyomda: [1956. jan. 1]: Zala megyei. - 2 rétnagyság (50 cm magasságig)A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

VJ. évfolyam 203 szám.
A KOMMUNISTA PÉLDAMUTATÁS
Kra 50 flllár
Amerikai hadirepülőgépek ismét megsértették a Kínai Népköztársaság légiierét
145 (őre szapsrodott a lótszerdahfllTi tszcs tagsága
1950. szeptember 1 Péntek
A minisztertanácsi határozat után Pártunk követendő elvként tűzte üzemi pártszervezeteink és szakszervezeti bizottságaink ele: támaszkodjanak az uj norma bevezetésének sikeréért indított harcban fl munkásosztály legjobbjaira, a legöntudatosabbjaira, a kommunista munkásokra, népnevelőkre. Sztahanovistákra. Az elmnlt egy hónap eredmé- >(>i bebizonyították, hogy Pártunknak ez az útmutatása is helyes volt és az uj norma túlteljesítéséért folytatott lelkes küzdelem sikere nem kisbérekben azon múlott, hogy kommunista munkásaink tudják- milyen felelősség Pár- ínakkal. népünkkel szemben kmnmunistának, az ország vezetőjének lenni és szem előtt i tartották Rákosi elvtárs útmutatását: nem lehet valaki jő kommunista és rossz munkás. mi Pártunk az őr sző ff vezetője, reánk
rtd ennek megfelelő a
léssel járó felelősség is.
Ha körülnézünk megyénk -üzemeiben, világosan látjuk, hogy az uj norma teljesítésében és tulteljesitésóbcn, a politikai felvilágosító munká- bau a kommunisták párták és járnak az élen. Bebizonyitot- ták munkástársaikhak, , hogy \' az uj normák h igaz- hí\'ios normák, amelyek megfelelnek üzemeink mostani lettségi fokiínak, szakmai és politikai szín vonalának és feltétlenül a termelés
és a termelékenység em
segítik e}ő. Ugyanakkor kommunista munkásaink segitet- ték dolgozó társaikat szakmailag cS felvilágosító munkával is. hogy sikeresen teljesítsék tűi az uj normát. A bázake- rettyeí gépműhely esztergályos műhelyében például Török elvtárs a legnagyobb teljesítményt érte el, ugyanakkor csoportja is a legjobbak közé emelkedett, mert állandó tapasztalatátadással, racionalizálási javaslatokkal segítette őket. Pusztay elvtárs, a nagykanizsai Vasvázas trak- torszereldéjének kommunista élmunkása saját munkája mellett a niellette dolgozó fiatal szakmunkásnak rendszeres foglalkozással adja át a szakma mesterfogásait\'Tűz. a segítség eredményezte azt, hogy a fiatal, alig néhány hete vizsgázott szakmunkás túlteljesítette normáját.
A kommunista munkás feladata azonban korántsem merül ki egyedül a szakmai példamutatásban. A kommunista munkás élenjár a politikát nevelő munkában is. Hiszen -- a politikai munka és ezen keresztül dolgozóink öntudatosodása a legfőbb biztosíték az eredmények továbbfejlesztésére, a siker állandósítására,, a szocializmus megvalósítására. A bázakerettyoi tízemben mindenki tudja, hopv Stefan Rudolf 13 tagú csőszerelő csoportja azért a legjobb, mert kommunista a vezétője, aki rendszeres nevelőmunkával kovácsolja a termelésben élen- járóvá? Öntudatos, munkássá csoportjának minden tagiát. A csoport állandóan túlteljesíti az uj normát.
De\' a kommunista példamutatást megtaláljuk a műszaki értelmiség körében is. A legjobb
műszakiak: kommunisták. akik tudják, hogy az ő segítségük, ...