Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
48.51 MB
2018-04-27 18:20:36
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
57
383
Rövid leírás | Teljes leírás (2.42 MB)

Zala 1950 229-254. szám október

Zala III.

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja. 1945. okt. 2: Demokratikus politikai napilap, 1950. okt. 22: Az M[agyar] D[olgozók] P[ártja] Zalamegyei Pártbizottságának napilapja, 1956. jan. 1: A Magyar Dolgozók Pártja Zala megyei Bizottságának lapja.
Nagykanizsa, [1950. okt. 22: Zalaegerszeg.]
1945. ápr. 7. - 1956. okt. 28.
Megj. hetenként hatszor.
Szerk. Soltész Imre, 1945. ápr. 20: Bencze Jenő, 1949. jan. 4: Szántó Jenő, 1953. okt. 16: Vasvári Ferenc, [1954. aug. 10]: Benkő Károly, 1955. júl. 7: szerk. biz.
Kiadó: [1956. jan. 1]: A Magyar Dolgozók Pártja Zala megyei Bizottsága és a Megyei Tanács.
Nyomda: [1956. jan. 1]: Zala megyei. - 2 rétnagyság (50 cm magasságig)A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

• .* \' / .5 .
V\'vy
A Megyei Tanács végrehajióbizoilságának felhívása a megye dolgozó népéhez
wrnmmmmmmm—mmm—mmmmm
Újvári Boldizsárné
Lállam a világ legfejlettebb állattenyésztését
Árnrejtegetffk, spekulánsok ellen indult eljárás
VI. évfolyam szám.
ara 50 fillér
1950. október 1. Vasárnap
A dolgosó nép hasája
Három napia jelent meg a Jíafryar Népköztársaság kor. Hiányának felhívása a Békekölcsön jegyzésére. Államunk, a magyar nép országa fordult kéréssel fiaihoz és a kóróst a hazaszeretet izzó lelkesedésével teljesítik a magyar dolgozók. Munkások’, dolgozó parasztok, értelmiségiek; kisiparosok, magyar és horvátajku dolgo. zók ünnepnapjai ezek, amikor áldozatkészségükkel adnak ta. mijeiét arról, hogy tudják; ez «\'háza az övék. az ö boldog életük épül gyáraiban, földjeiéi hivatalaiban. A haza, amely valaha-csak az urak. nuW nyújtott otthont, most a dolgozóknak osztja mindenét,
Ezt n hazát szerotto akkor i*. a magyar nép, amikor csak nyomorúságot jelentett számum. Mennyivel nagyobb, fdrréhj) és : Áldozat készebb tpostani hazaszeretete amikor megvalósultak régi Almai, le. rázta magáról elnyomóinak bilincseit és n Szovjetunió ka. Ilmáitól szabad országot kapott kezébe, amelyben maga intézheti saját sorsát.
Ex a linzoszeretot akkor is forró és lángoló volt. .amikor szétnézve csnk romokat látott, nyárnk helyén üszkös fala. kát lakások helyén yigaszta. lan téglnhalmot hidjai\', helyén tátongó űrt. A hazaézerctet lelkesedésével látott neki a romok bolyén uj életet teremteni. Bízott erejében,.bízott a kommunistákban, akik műn. kára lelkesítették, akik .élen. jártak az építésben, akik a legigazibb hazafiak. Erősen kitt a jövőben, tudta, hogy az íj hazában otthonra talál és jazaszeretete. bizalma^ hite csodákat szült. .Felépítette a romok helyén az uj országot, eltakarította a romokat és megkezdte a boldog, uj Magyarország megépítését.
Erejét megtízszerezte a tu. dat, hogy mögötte áll a Szov. jetunió tapasztalatainak, gazdasági segítségének kimerít, hetetlen tárházával. Előtte volt a szovjet nép hősi példá. ja. amely hatalmas országában felépítette a szocialista Szovjetuniót. Hazáját szeret, ni sí szovjet néptől tanulta. Az, ő példáján lendült munkavor. kénybe, a szocialista építés •meggyorsításáért, eredményességéért. az ö példáján tudott áldozatot vállalni saját országáért, A példa Jolkositő erejével hajtotta végre há. romáéra tervét és a/, eredmények i*mét növelték a httr,a iránti szerrtetét.
Tervet hajtőnk végre ó» amerre nézünk gazdag, boldog országot látunk. A romok lm. lyén virágzik már nz élet, a haza meglfjodott és szórót*, lünket nörelto a haza iránt büszkeségünk, eredményeink .láttán. Gyárak, üzemek sora épült, a falvakban uj, szocialista mezőgazdaság . csirái bontakoznak erős hajtássá. **s # készülünk végrehajtani közigazgatásunkban is a dön. tó változást. Ezeket az erod- ményeket nem hagyjuk ismét porbadönteni. A romokat . hárítottuk és nem akarjuk Cket többé viszontlátni.
Ezek a gondolatok avatt...